Witamy w Polskim Instytucie Patriotycznym.

Polski Instytut Patriotyczny: Gdzie Każdy Polak Ma Znaczenie style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

W Polskim Instytucie Patriotycznym wierzymy, że siła naszego narodu tkwi w jedności i wzajemnym wsparciu. Nasza misja opiera się na fundamentalnej zasadzie: każdy Polak, bez względu na status społeczny, jest dla nas równie ważny i zasługuje na szacunek oraz pomoc.

 

Staliśmy do obrony naszego kraju, nie tylko na polach bitewnych historii, ale również w codziennych wyzwaniach współczesności. Dla Polskiego Instytutu Patriotycznego obrona kraju to nie tylko kwestia suwerenności terytorialnej, ale przede wszystkim obrona dobra każdego obywatela, jego godności i prawa do lepszego życia.

Nasze działania charytatywne są wyrazem tej obrony. Organizujemy i wspieramy różnorodne akcje, mające na celu pomoc Polakom w potrzebie. Od zbiórek żywności i odzieży, przez wsparcie rehabilitacyjne i lecznicze dla potrzebujących dzieci przez wsparcie edukacyjne dla dzieci z uboższych rodzin, aż po pomoc osobom starszym i samotnym. Każda inicjatywa, mała czy duża, jest krokiem w kierunku budowania silniejszej, bardziej zjednoczonej wspólnoty.

 

Rozumiemy, że prawdziwy patriotyzm wykracza poza granice i różnice. To działanie na rzecz dobra wspólnego, gdzie każdy gest solidarności przekłada się na dobrostan całego społeczeństwa. W Polskim Instytucie Patriotycznym każdy Polak, niezależnie od swojej sytuacji życiowej, znajdzie wsparcie i zrozumienie. Nie ma dla nas większego priorytetu niż dobro naszych rodaków.

 

Podkreślamy, że każdy Polak jest dla nas tak samo ważny. Nie robimy rozróżnień ani nie oceniamy potrzebujących. Naszym celem jest zapewnienie, że nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy. Wspólnie tworzymy sieć wsparcia, która obejmuje cały kraj, pokazując, że patriotyzm to także empatia, troska i działanie na rzecz innych.

 

W Polskim Instytucie Patriotycznym, każdy może znaleźć miejsce dla siebie - jako beneficjent naszej pomocy, wolontariusz, darczyńca lub ambasador naszych wartości. Zachęcamy wszystkich Polaków do włączenia się w nasze działania. Razem możemy więcej, razem możemy stworzyć lepszą przyszłość dla naszego kraju i dla każdego Polaka.

 

Pamiętajmy, że patriotyzm to nie tylko miłość do ojczyzny, ale również miłość do jej obywateli. W Polskim Instytucie Patriotycznym liczy się każdy Polak. Razem stanowimy siłę, która może przemienić nasz kraj w miejsce, gdzie każdy czuje się ważny, doceniony i wspierany.

Koń Trojański XXI wieku

Obce flagi, rozwijające się na naszym wietrze, stają się symbolem współczesnego Konia Trojańskiego, który niepostrzeżenie wnika w tkankę naszego narodu. Nie pozwólmy oddać tego co nasze.

Ciche Symbole, Głośne Konsekwencje: Obce Flagi w Polsce! Czym jest Koń Trojański XXI wieku? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

W sercu naszej ojczyzny, gdzie każdy zakątek opowiada historię walki, miłości i niezłomności, pojawia się nowe wyzwanie. Obce flagi, rozwijające się na naszym wietrze, stają się symbolem współczesnego Konia Trojańskiego, który niepostrzeżenie wnika w tkankę naszego narodu.

 

Nie chodzi tu o brak gościnności czy otwartości na świat. Polska zawsze była i jest krajem, który ceni sobie wartości międzynarodowej solidarności i przyjaźni. Jednakże, w obliczu rosnącej obecności symboli, które nie odzwierciedlają naszej tożsamości, pojawia się pytanie o granice tej otwartości. Obce flagi na naszych ulicach, placach i w sercach społeczeństwa są  postrzegane jako symbol zatracenia własnej tożsamości na rzecz globalnych, często niezrozumiałych działań. Tak jak Koń Trojański, który pod pozorem daru skrywał zagrożenie, tak obecność obcych symboli stopniowo podważy fundamenty naszej narodowej dumy i spójności.

 

To nie jest kwestia ksenofobii czy izolacjonizmu. To kwestia zachowania równowagi między szacunkiem a samoszacunkiem, między otwartością a ochroną tego, co własne. Wspieranie obcych kultur i tradycji nie może odbywać się kosztem zapominania o własnych korzeniach, historii, bohaterach, którzy przelali krew za wolność tej ziemi. W obliczu tego wyzwania, naszym zadaniem jest przypomnienie sobie i innym o wartościach, które stanowią o sile naszego narodu. Odpowiedzialność za przekazanie przyszłym pokoleniom Polski, która pamięta o swojej przeszłości, celebrowaniu naszych tradycji, języka i symboli narodowych, takich jak biało-czerwona flaga, powinna być priorytetem każdego z nas.

 

Nie pozwólmy, aby współczesny Koń Trojański, w postaci obcych flag i symboli, podważył to, co przez wieki budowali nasi przodkowie. Stańmy na straży naszej tożsamości, dbajmy o nasze dziedzictwo i przekazujmy je kolejnym pokoleniom z godnością i szacunkiem, który na nie zasługuje. W obronie naszej tożsamości narodowej, pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na kształtowanie przyszłości naszego kraju. Niech nasza biało-czerwona flaga zawsze powiewa dumnie, jako symbol wolności, niezłomności i jedności, przypominając o tym, że prawdziwa siła narodu tkwi w pamięci i szacunku dla własnej historii i kultury.

Dwa Grosze za Wolność - Nasza Flaga, Nasza Duma

W sercu każdego Polaka tli się iskra, która rozpalona może stać się pochodnią wolności. Historia naszego kraju to opowieść o niezłomnej walce, o młodych bohaterach z karabinami w dłoniach, którzy nie wahali się stanąć w obronie Ojczyzny. „Dwa Grosze za Wolność” to akcja, która przywołuje ducha tych, którzy oddali życie za naszą wolność. Teraz, gdy na naszych ulicach widnieją flagi innych narodów, nadszedł czas, aby przypomnieć sobie, za co nasi przodkowie walczyli, i aby pokazać, że nasza tożsamość narodowa jest nie do zatarcia.

Nasze zadanie, nasz obowiązek​! style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Za jedyne 2 grosze od każdego Polaka, możemy razem dokonać czegoś wielkiego. Naszym celem jest zawieszenie 10 flag Polski w każdym miejscu, gdzie dotąd widniała flaga innego narodu. Nie chodzi tu o brak szacunku dla innych, ale o przypomnienie, że Polska to nasz dom, a biało-czerwona to symbol naszej wolności, tożsamości i niezłomności.

Dlaczego to ważne?​ style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Pamiętając o młodych bohaterach, którzy biegali z karabinami, walcząc o wolność, którą dzisiaj  się cieszymy, nie możemy pozostać obojętni. Nasza akcja to przypomnienie, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze; są darem, za który nasi przodkowie płacili najwyższą cenę. To nasza kolej, aby pokazać, że ich ofiara nie poszła na marne.

Dołącz do naszej misji.​ style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

"Dwa Grosze za Wolność" to więcej niż zbiórka - to manifestacja naszej wspólnej wiary w siłę i trwałość polskiej tożsamości. To nasza odpowiedzialność, aby dbać o naszą wolność i dziedzictwo. Dołącz do nas i pokaż, że razem, jako naród, potrafimy czcić pamięć o naszych bohaterach, dbając o to, by flaga Polski dumnie powiewała na naszym niebie.

Jak możesz pomóc?​ style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Twoje wsparcie, symboliczne 2 grosze, ma ogromną moc. Dzięki temu małemu gestowi możemy pokazać, że pamięć o naszej historii i szacunek dla przeszłych pokoleń są żywe w naszych sercach. Wejdź na patronite.pl i dołącz do ruchu "Dwa Grosze za Wolność". Każda złotówka to krok do zachowania naszej narodowej dumy i tożsamości.

Akcja "Dwa Grosze za Wolność"​ style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Flagi dla Polski - Serca za Ojczyznę to wyjątkowe przedsięwzięcie, które sięga głęboko do serc i dusz Polaków, przypominając o wartościach, które łączą nas wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia czy przekonań. To inicjatywa, która ma na celu nie tylko zawieszenie flag naszej ukochanej Polski, ale także odnowienie ducha patriotyzmu, który jest fundamentem naszej tożsamości narodowej.

Ważne!!! style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Nie pozwólmy, aby nasza tożsamość narodowa zatarła się pod wpływem obcych flag. Każdy z nas, wpłacając choćby 2 grosze, staje się strażnikiem wolności, której fundamenty zostały zbudowane przez naszych przodków. "Dwa Grosze za Wolność" to nasz hołd dla tych, którzy walczyli za Polskę - za naszą i waszą wolność. Pokażmy, że pamięć i duma narodowa łączą nas mocniej niż kiedykolwiek.

W czym pomogą te działania? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Podkreślenie Suwerenności i Niezależności: Wzmocnienie obecności flagi narodowej na własnym terytorium to wyraźny symbol suwerenności i niepodległości kraju. Jest to przypomnienie, że mimo globalizacji i międzynarodowej współpracy, każdy kraj ma prawo do podkreślania swojej unikalnej tożsamości i autonomii.

Czemu sprzyja obecność flag narodowych? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Jedność Narodowa: Większa liczba flag narodowych sprzyja poczuciu jedności i przynależności wśród obywateli. W sytuacjach, gdy obce symbole są zbyt dominujące, może to prowadzić do uczucia alienacji lub zmniejszenia narodowej dumy. Wzmacnianie obecności symboli narodowych przeciwdziała temu, jednocząc społeczeństwo wokół wspólnych wartości i historii.

Dlaczego należy zwiększyć ilość flag narodowych? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Promocja Kultury i Tradycji: Flagi są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli narodowych, które reprezentują kulturę, historię i tradycję danego kraju. W miejscach, gdzie obce flagi są eksponowane, zwiększenie liczby flag narodowych przypomina o bogactwie i unikalności polskiego dziedzictwa.

Co wniesie większa ilość flag Polski? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Wzmocnienie Poczucia Bezpieczeństwa i Stabilności: Obecność flagi narodowej przyczynia się do wzmacniania poczucia bezpieczeństwa i stabilności w kraju. Symbolizuje ona funkcjonowanie silnego państwa, które dba o swoje granice, obywateli i interesy narodowe.

Czego uczy obecność flagi narodowej? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Edukacja i Wychowanie Patriotyczne: Dla młodszych pokoleń, obecność flag narodowych jest ważnym elementem edukacji patriotycznej. Uczy szacunku do symboli narodowych, historii kraju oraz buduje poczucie tożsamości narodowej od najmłodszych lat.

Co flagi wnoszą na arenie międzynarodowej? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Międzynarodowy Respekt: Demonstracja szacunku do własnych symboli narodowych przez kraj  przyczyni się do zwiększenia respektu na arenie międzynarodowej. Pokazuje, że naród jest zjednoczony, dumny ze swojej tożsamości i historii, co wpływa na postrzeganie kraju przez inne państwa.

Jak zachować własną tożsamość? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Odpowiedź na Próby Dyplomatyczne i Kulturowe: W sytuacjach, gdy obecność flag obcych państw jest częścią szerszych działań dyplomatycznych lub kulturowych, zwiększenie liczby flag narodowych jest rozważnym i zrównoważonym sposobem na zachowanie własnej tożsamości bez eskalacji napięć.

Pamiętam czasy, kiedy wolność była tylko marzeniem. Dziś, wpłacając moje 2 grosze, czuję, że przekazuję tę wartość dalej - moim wnukom. To dla mnie symbol, że historia nas uczy i inspiruje do działania.

Pani Anna, 72 lata, Kraków

Uczę się o historii Polski w szkole, ale teraz sam mogę być częścią tej historii. Moje 2 grosze to mój wkład w to, aby pamięć o bohaterach żyła w nas dalej.

Tomek, 17 lat, Gdańsk

Razem zdecydowaliśmy, że wsparcie tej akcji to nasz rodzinny projekt. Chcemy pokazać, że nawet małe gesty mają wielką moc. Dla nas to także sposób na nauczenie dzieci wartości patriotyzmu.

Rodzina Nowaków, Warszawa

Jako nauczyciel historii, zawsze staram się przekazać moim uczniom, jak ważna jest pamięć o naszej przeszłości. Wsparcie akcji 'Dwa Grosze za Wolność' to dla mnie sposób na pokazanie, że historia to nie tylko daty i wydarzenia, ale także nasze dzisiejsze działania. Każda wpłacona złotówka to krok do przodu w edukacji o patriotyzmie.

Michał, 34 lata, Wrocław

Jako fotograf, uwieczniam piękno Polski. Dołączając do akcji, chcę pokazać, że nasza tożsamość narodowa jest równie piękna i ważna. Moje zdjęcia wraz z historią wsparcia dla 'Dwa Grosze za Wolność' trafiają na moje media społecznościowe, aby inspirować innych do działania.

Kasia, 29 lat, Poznań

Nasza drużyna harcerska postanowiła zorganizować lokalną zbiórkę na rzecz akcji. Wierzymy, że młodzież ma ogromną moc w kształtowaniu przyszłości naszego kraju. Każdy z nas, nawet najmłodszy, może przyczynić się do wielkich zmian. Razem pokazujemy, że patriotyzm to także nasza młodzieżowa sprawa.

Grupa harcerzy, Łódź

Na naszym weselu zamiast kwiatów prosiliśmy gości o wsparcie dla 'Dwa Grosze za Wolność'. Chcieliśmy, aby nasz nowy rozdział życia rozpoczął się od pięknego gestu pamięci i szacunku dla historii naszego kraju. To był dla nas jeden z najpiękniejszych prezentów.

Emilia i Jakub, nowożeńcy, Szczecin

W naszym domu każdy ma swoją historię związaną z Polską. Decyzja o wsparciu akcji była dla nas wszystkich oczywista. Zbieraliśmy środki na flagi, wspominając dawne czasy i ucząc młodsze pokolenia, że miłość do Ojczyzny nie zna wieku.

Seniorzy z domu spokojnej starości, Białystok

Jesteśmy z rolnikami

W obliczu wyzwań, przed którymi stanęli polscy rolnicy w roku 2024, Polski Instytut Patriotyczny pragnie wyrazić swój głęboki szacunek i wsparcie dla tych, którzy są fundamentem naszej narodowej suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego. Jako instytucja, której misją jest promowanie wartości patriotycznych i dbałość o dobro wspólne, uznajemy, że wsparcie rolnictwa i rolników jest sprawą priorytetową.

Czym jest rolnictwo? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Rolnictwo jest nie tylko ważnym sektorem gospodarki, ale również strażnikiem polskiej ziemi, kultury i tradycji. Rolnicy, poprzez swoją ciężką pracę, zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju i są kluczowymi strażnikami naszego dziedzictwa narodowego. W obliczu globalnych zmian klimatycznych, nacisków ekonomicznych i wyzwań społecznych, rolnicy zasługują na nasze wsparcie i uznanie.

Czym są protesty rolników w 2024r? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Protesty rolników w 2024 roku są wyrazem głębokiej troski o przyszłość polskiego rolnictwa oraz o warunki życia i pracy na polskiej wsi. Wzywają do sprawiedliwej polityki rolniczej, dostępu do nowoczesnych technologii i rozwiązań, które będą wspierać zrównoważony rozwój i odporność sektora na przyszłe wyzwania.

Nasze wsparcie rolników. style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Polski Instytut Patriotyczny podejmuje szereg działań, aby wspierać polskich rolników, między innymi poprzez:

  • Organizację forów dyskusyjnych i spotkań z decydentami, aby głos rolników był słyszany.
  • Promowanie wiedzy na temat znaczenia rolnictwa dla bezpieczeństwa narodowego i suwerenności żywnościowej.
  • Wspieranie inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych, które mają na celu podnoszenie kompetencji i umiejętności rolniczych.
Strzeżmy Pamięci, Budujmy Tożsamość, Kształtujmy Przyszłość.
Co to jest Polski Instytut Patriotyczny i jakie są jego główne cele? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Polski Instytut Patriotyczny to organizacja, która ma na celu promowanie wartości patriotycznych, edukację historyczną oraz kulturalną społeczności w Polsce i za granicą. Główne cele Instytutu to budowanie poczucia narodowej tożsamości, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych i badawczych związanych z historią Polski.

Jakie działania podejmuje Polski Instytut Patriotyczny w celu promowania patriotyzmu? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Instytut organizuje szereg działań, w tym wykłady, seminaria, wystawy, konkursy historyczne i kulturalne, projekty edukacyjne dla szkół, publikacje materiałów edukacyjnych oraz współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz promowania wartości patriotycznych. Ponadto, angażujemy się w działania online poprzez media społecznościowe i platformę internetową, aby dotrzeć do szerszej publiczności.

Czy Polski Instytut Patriotyczny organizuje akcje charytatywne? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Organizujemy i wspieramy różnorodne akcje, mające na celu pomoc Polakom w potrzebie. Głównym wsparciem jest ochrona życia i zdrowia poprzez aplikacje powłok ochronnych w miejscach publicznych za wiele milionów złotych. Jednakże na tym nasza pomoc się nie kończy i zaczynając od zbiórek żywności i odzieży, przez wsparcie edukacyjne dla dzieci z uboższych rodzin, aż po pomoc osobom starszym i samotnym. Dodatkowo pomoc prawną i wsparcie każdej osoby w indywidualnych jej potrzebach takich jak: rehabilitacje, terapie i dostęp do lekarzy. Każda inicjatywa, mała czy duża, jest krokiem w kierunku budowania silniejszej, bardziej zjednoczonej wspólnoty.

Jak mogę wziąć udział w inicjatywach Polskiego Instytutu Patriotycznego? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Dołączyć do naszych inicjatyw można poprzez naszą stronę internetową oraz media społecznościowe, gdzie regularnie publikujemy informacje o nadchodzących wydarzeniach, warsztatach i innych sposobach zaangażowania.

Jak mogę się skontaktować z Instytutem? style="enable-background:new 0 0 13 15;" xml:space="preserve"> style="enable-background:new 0 0 12.9 2;" xml:space="preserve">

Skontaktować się z nami można wchodząc w zakładkę kontakt na naszej stronie internetowej. Jest podany numer telefonu adres e-mail oraz adres siedziby. Ale również za pomocą mediów społecznościowych.

g

Polski Instytut Patriotyczny to miejsce, gdzie historia spotyka się z pasją i zaangażowaniem. Uczestnicząc w ich warsztatach i wydarzeniach, poczułem głębokie zrozumienie dla polskiej historii i kultury. Dzięki Instytutowi, moje poczucie tożsamości narodowej znacznie się wzmocniło. Cenię sobie ich wysiłki w promowaniu patriotyzmu w sposób nowoczesny i dostępny dla każdego. To więcej niż edukacja; to budowanie wspólnoty z prawdziwymi wartościami w jej sercu.

Marcin F.
d

Bycie częścią społeczności zrzeszonej wokół Polskiego Instytutu Patriotycznego to dla mnie ogromny zaszczyt. Ich działalność, skupiająca się na edukacji, kulturze i historii, pokazuje, jak ważne jest pamiętanie o naszych korzeniach. Instytut skutecznie łączy pokolenia Polaków, przekazując dziedzictwo naszych przodków w ręce młodych. Dzięki nim nauczono mnie, jak ważne jest, abyśmy byli dumni z naszej tożsamości i jak możemy ją pielęgnować każdego dnia.

Karol K.
f

Polski Instytut Patriotyczny robi coś wyjątkowego - tworzy most między przeszłością a przyszłością Polski. Ich działania edukacyjne i społeczne sprawiają, że polska historia staje się żywa i istotna dla młodego pokolenia. To instytucja, która naprawdę pracuje na rzecz przyszłości Polski, nie zapominając o naszym bogatym dziedzictwie. Widzę, jak moje dzieci uczą się od nich szacunku do narodowych symboli i głębszego zrozumienia polskiej kultury. PIP to prawdziwy skarb narodowy, który pomaga zachować naszą tożsamość narodową żywą i relevantną.

Marlena P.

Razem Możemy Więcej! Udostępnij naszą akcję swoim znajomym i rodzinie. Pokażmy razem, jak wielka jest siła polskiego ducha.